Lidmaatschap.

U kunt lid/donateur worden van “de Vogelvrienden” te Waddinxveen door zich via email aan te
melden bij onze secretaris of onderstaand formulier op te sturen.

De kosten voor het lidmaatschap zijn als volgt:
Volwassenen € 35,-- per jaar
Jeugdleden tot en met 18 jaar € 20,00 per jaar.
Gastleden € 12,50 per jaar.
Donateurs € 15,-- per jaar.

Duur van het lidmaatschap:
Eén jaar, dit wordt stilzwijgend verlengd.
Opzeggen dient men één maand voor het beëindigen van het kalenderjaar, schriftelijk of per e-mail te doen aan de secretaris.
Voor eventuele vragen kunt U zich richten tot één van de bestuursleden of de secretaris.

Hoe kunt u zich aanmelden:
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en naar de secretaris te sturen of te mailen.
Van hem krijgt u dan bericht terug wanneer uw lidmaatschap in gaat, het huishoudelijk reglement en de wijze van betaling van het lidmaatschap.
 Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden.