Onze vereniging.

 

Onze vereniging is opgericht op 24 januari 1957 en inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende vogelvereniging met zo'n 6o leden en met verschillende sponsors in Waddinxveen. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV) te Bergen op Zoom, alwaar ze staat ingeschreven onder nummer W09.
Onze doelstelling is: Het op een juiste en verantwoorde manier houden en kweken van volière vogels en de belangen van onze vogels, leden, en hobby op een zo breed mogelijke manier te behartigen. Maandelijks ontvangen onze leden het maandblad ONZE VOGELS.

We organiseren regelmatig verenigingsavonden, waar het natuurlijk gaat over vogels. Op deze avonden worden de aandachtspunten/problemen met de kweek etc. besproken of zijn er interessante lezingen met een keurmeester of spreker, ondersteund door prachtige films en/of dia's. 

Wij houden onze verenigingsavonden op een woensdagsavond bij "de Schuttersvereniging", Alberdingk Thijmlaan 2 te Waddinxveen. Benieuwd op welke datum we een verenigingsavond hebben? In onze agenda kunt u de datum hiervan terugvinden.