NIEUWS.

Beste 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze verenigingsavond op woensdag 18 mei a.s. in het clubgebouw van de Schuttersvereniging aan de Alberdingk Thijmlaan 2 te Waddinxveen. Op deze avond zal Peter Dullaard u het een en ander vertellen over de natuur rondom de Zevenhuizerplas. 

De Zevenhuizerplas is een door zandwinning kunstmatig aangelegd Nederlands meer ten oosten van de rivier de Rotte. Hier zijn ook vele soorten vogels te vinden. Benieuwd naar de natuur in uw directe omgeving, kom dan een kijkje nemen op onze avond.

Ook zal er zoals gewoonlijk nog een kleine verloting gehouden worden.

 

                                                                                       De aanvang is om 20.00 uur

                                                                                           Zaal open om 19.45 uur

 

Na afloop kunt u nog onder het genot van een drankje gezellig wat bijpraten en u alvast opgeven voor de aankomende barbecue op zaterdag 25 juni a.s.

 

Het bestuur.

 

 

 

Mei 2022

 

 

 

 

 

U I T N O D I G I N G   BARBECUE ‘22

Beste Vogelvrienden,

 

Heeft u ook zo’n zin in de zomer?

Wij sluiten ons seizoen bijna af en willen de zomer inluiden met, nu het weer kan, onze jaarlijkse barbecue en hopen natuurlijk op mooi weer, overigens zijn we hier niet van afhankelijk.

 

Deze wordt gehouden op:

                                                                                                 Zaterdag 25 juni a.s.

                                                                                        bij Bremmer Boomkwekerijen

                                                                                                  Kromme Esse 6-D

                                                                                                  Aanvang 16.30 uur.

 

Ook kunt u dan uw hart ophalen en meedoen met een spelletje darts, sjoelen, dammen enz.

Indien mogelijk kunt u weer een rondleiding krijgen op de kwekerij.

Tevens houden we een verloting waarbij u mooie prijzen kunt winnen.

De kosten bedragen € 15,00 per volwassene excl. drank en voor kinderen t/m 12 jaar € 8.00.

Koffie en thee gratis en de overige consumpties € 1,00 !

 

Mocht u speciale wensen hebben zoals een vegetarisch of glutenvrij menu of misschien zijn er wel mensen bij met een andere allergie, geen probleem, u ontvangt dan een apart verpakt menu.

 

Wilt u zich hiervoor zo snel mogelijk opgeven, want wij zijn niet de enige vereniging die in de maand juni een barbecue organiseert.

U kunt dit telefonisch of via de mail doorgeven aan het bestuur.

Ook kunt u het contactformulier op de website gebruiken !!

Vermeld u bij de opgave wel met hoeveel personen u komt en of u een speciaal aangepast menu wenst. U hoeft niet beiden lid te zijn van deze vereniging, u mag gerust een vriend of kennis meenemen.

 

We streven naar een minimaal aantal inschrijvingen van 20 personen.

 

U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL18INGB 0003 6298 24 o.v.v. BBQ 2022.

 

Wacht niet tot het laatste moment, want de bestelling moet op tijd doorgegeven worden.

De sluitingsdatum is vrijdagavond 17 juni a.s.

 

Het bestuur.

 

 

 

Hobbynieuws.  
Binnen onze vereniging is er een lid die als hobby heeft het maken van allerlei dingen van hout. Zoals  vogelhuisjes, kerstbomen, insectenhotels enz. De prijzen hiervan staan op de foto aangegeven. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u het contactformulier op de site invullen, of dit op de TT en  verenigingsavonden doorgeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ringenbestellen is per 1 april gewijzigd, zie daarvoor het maartnummer van ‘Onze Vogels’. Er zijn geen bestelrondes meer, u moet nu zelf uw ringen bestellen via deze link https://ringennbvv.nl/Volg dan de instructies en ze worden ook naar uw huisadres gestuurd.

Voor het voorlichtingsbulletin van de NBvV over de maand maart 2022 kunt u hier klikken.